Wybierz:

POLACY W AUSTRALII I OCEANII 1790-1940 (e-book)

29.00

POLACY W AUSTRALII I OCEANII 1790-1940 (e-book)

Lech Paszkowski

Format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 396 str., ilustracje

ISBN: 978-83-89376-71-8

Wersja e-book

29.00

OPIS

Publikacja ta cechuje się dużą wartością naukową i źródłową. Oparta na bardzo bogatych materiałach archiwalnych i bibliograficznych, opatrzona jest przypisami. Jest efektem kilkudziesięciu lat poszukiwań, kwerend oraz drobiazgowej dojrzałej i krytycznej analizy dokumentów archiwalnych. Jest to niewątpliwie praca naukowa, a jednocześnie jest to także dla współczesnego polskiego czytelnika “książka do czytania”.

Poza częścią wprowadzającą, składającą się z noty “Od Wydawcy”, “Przedmowy” i “Słowa Wstępnego”, składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera historię emigracji Polaków do Australii i Oceanii w okresie 150 lat. W oparciu o szerokie kwerendy archiwalne autor przedstawił zarówno ogólne prawidłowości i uwarunkowania tej emigracji, jak i miejsca pochodzenia imigrantów, historię ich osadnictwa, początki i dzieje Polish Hill River, osady, która była o kilka lat starsza od pierwszej polskiej osady Panna Maria w USA i powstała w podobnych okolicznościach.

Część druga zawiera biogramy 35 Polaków, którzy zamieszkiwali Australię w omawianym okresie. Niektórzy z nich przebywali w Australii i Oceanii dłużej, przez całe niemal życie, inni krócej, po kilka tylko lat. Znajdują się wśród tych biogramów historie postaci wybitnych i znanych powszechnie, jak Edmund Paweł Strzelecki czy Bronisław Malinowski, ale również biogramy postaci być może barwnych, ale niewiele historycznie znaczących, o których także stosunkowo niewiele wiadomo, łącznie z tym, czy mamy prawo uważać ich za Polaków. Na tym polega wartość tych historii. Lech Paszkowski starał się ukazać całe możliwe spectrum polskiego doświadczenia Australii. Opisał 35 postaci, ale prawie każda z nich posiadała rodzinę, dzieci i wnuki, wchodziła w różnorodne kontakty z innymi Polakami i miała bardzo różne australijskie doświadczenia. W ten sposób powstał zbiorowy obraz nie tylko polskiej społeczności, ale także istotna część społecznej historii Australii oraz ważna część historii polskiej emigracji XIX wieku.

Publikacja dofinansowana ze środków Kancelarii Senatu RP.

SPRAWDŹ TAKŻE INNE KSIĄŻKI Z TEJ KATEGORII

Close Menu
×

Koszyk