Lorem Ipsum

Ewa i Mirosław Kucharscy po 12-letnim pobycie na emigracji w Paryżu wrócili do kraju. W 1999 r. rozpoczęła swoją działalność Oficyna Wydawnicza Kucharski specjalizująca się w wydawnictwach z zakresu biografistyki polonijnej, emigracji, Polonii oraz w publikacjach, których autorami są przedstawiciele środowisk polonijnych (naukowcy, pisarze, poeci, artyści i zwykli ludzie piszący swoje niezwykłe biografie) i polskich naukowców – humanistów. Idea stworzenia wydawnictwa o takim charakterze powstała jeszcze w Paryżu w wyniku współpracy z profesorem Zbigniew Judyckim, założycielem Instytutu Biografistyki Polonijnej w Paryżu, a rozwinęła się dzięki współpracy z Archiwum Emigracji w Toruniu.

Od kilku lat oferta wydawnictw poszerzyła się o publikacje naukowe z zakresu historii Polski, historii sztuki, etnologii i innych dziedzin z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Nasza Oficyna znalazła się w 2019 r. na Liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie I (80 punktów). Wydawnictwo jest uprawnione do wydawania punktowanych, recenzowanych monografii naukowych. Posiadamy Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 45200. Kliknij tutaj aby uzyskać informacje dla autorów prac naukowych.

LOREM IPSUM

Każdy przekazany do druku materiał jest opracowywany od podstaw przez wyspecjalizowany i doświadczony zespół, który we współpracy z Autorem książki, kreuje szatę graficzną publikacji (m.in. projekt okładki, wybór i rozmieszczenie ilustracji), proponuje różne rozwiązania typograficzne, format, typ oprawy, dobór odpowiedniego do charakteru książki papieru, i co najważniejsze, pomaga w redagowaniu tekstu i zapewnia korektę. Po zakończeniu druku wydawnictwo zajmuje się reklamą, dystrybucją i sprzedażą książek.

Oprócz klasycznych wydań, Oficyna ma na swoim koncie książki do słuchania w zapisie audiobook, prezentacje multimedialne, anglojęzyczne wersje książek na płytach CD i w formie ebooków, wydania bibliofilskie oprawiane w płótno i ekoskórę, jak również ręczne oprawy introligatorskie. Do tej pory nakładem wydawnictwa ukazało się ponad 500 pozycji książkowych, w tym encyklopedia, słowniki biograficzne, publikacje naukowe i popularnonaukowe, wspomnienia, powieści, tomiki poezji, albumy malarstwa. Książki wydawane są nie tylko po polsku, ale również w jęz. francuskim, flamandzkim, fińskim, duńskim czy angielskim.

Niewątpliwie największe do tej pory osiągnięcie Oficyny Wydawniczej Kucharski stanowi wydanie 5-tomowej Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii (ponad 2500 stron, 3700 ilustracji i ok. 5000 haseł) pod redakcją prof. Kazimierza Dopierały. Jest to pierwsze i jedyne tego typu dzieło w literaturze polskiej i światowej. Obejmuje wszystkie skupiska emigracyjne i polonijne rozsiane po świecie. Dzieło w układzie alfabetycznym, w hasłach dotyczących instytucji, przeglądowych, biograficznych, geograficznych i terminologicznych próbuje oddać istotę emigracji i Polonii od jej początków do chwili obecnej. 

Oficyna Wydawnicza Kucharski obok działalności wydawniczej aktywnie uczestniczy w zjazdach, sympozjach i konferencjach poświęconych Polakom z zagranicy i polskiej humanistyce. Współpracowała i współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami polonijnymi na całym świecie, np. Archiwum Emigracji w Toruniu, Instytutem Biografistyki Polonijnej w Paryżu, Muzeum Polskim w Rapperswil w Szwajcarii, Biblioteką Polską (The Polish Library) w Londynie, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie, Fundacją Rzymską im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej w Rzymie, Związkiem Polaków we Włoszech, Zjednoczeniem Polskim w Helsinkach w Finlandii, Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Wrocławskim i Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nagrody Oficyny

2000 r. 

I Nagroda w Konkursie na Najbardziej Interesującą Publikację Salonu Książki Polonijnej w Brukseli.

2001 r.

Nagroda za najciekawszą publikację na II Salonie Książki Polonijnej w Brukseli.

2003 r. 

Nagroda Honorowa za upowszechnianie i dokumentowanie osiągnięć Polonii świata na IV Salonie Książki Polonijnej w Brukseli.

2005 r.

I-sza Nagroda w kategorii najciekawszych publikacji na VI salonie Książki Polonijnej w Wilnie.

2006 r. 

Dyplom Uznania dla Mirosława J. Kucharskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach nad Polonią i emigracją za lata 2003-2005 przyznana przez Kapitułę Wyróżnień Badań nad Polonią.

2006 r. 

Nominacja książki Szymona Bojki Z polskim rodowodem. Artyści polscy i amerykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczonych w latach 1900-1980 (z angielską wersją książki i filmem dokumentalnym ze spotkań z artystami na płycie DVD) do nagrody Najpiękniejsza Książka Roku 2006 w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

2008 r.

Wyróżnienie książki Piotra Kowalskiego Generał brygady Włodzimierz Ostoja-Zagórski (1882-1927). Biografia przez Kapitułę Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

2011 r.

Nagroda „Złoty Liść” na VIII Festiwalu Piosenki Retro za książkę Bogumiły Żongołłowicz z Australii Jego były czerwone maki.

2017 r.

Katarzyna Bzowska-Budd, autorka książki Mieszkam na Wyspie, została uhonorowana przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, Nagrodą im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę 2016 r. dla pisarza polskiego mieszkającego poza krajem.

2019 r.

Książka Sylwii Kołos, Film biograficzny – gatunek progresywny : geneza, genologia, strategie narracyjne, była nominowana przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami do nagrody w kategorii „Najlepsza książka”.

2020 r.

14 listopada 2020 roku Jury jubileuszowego XV Festiwalu Losy Polaków przyznało naszej Oficynie “Nagrodę Specjalną” za 20-letnią pracę na rzecz Polonii i Polaków zagranicą.

2021 r.

W listopadzie, na zakończenie VI Edycji  Konkursu Historycznego Patria Nostra, nasze wydawnictwo otrzymało podziękowanie i statuetkę za ufundowanie nagród dla uczestników Konkursu.  Dołączyliśmy do zaszczytnej grupy Fundatorów i Darczyńców.

2022 r.

W tym roku na zakończenie VII Edycji  Konkursu Historycznego Patria Nostra, nasze wydawnictwo otrzymało podziękowanie i statuetkę za ufundowanie nagród dla uczestników Konkursu.  Jesteśmy w zaszczytnej grupie Fundatorów i Darczyńców.

Close Menu
×

Koszyk