Lorem Ipsum

Ewa i Mirosław Kucharscy po 12-letnim pobycie na emigracji w Paryżu wrócili do kraju. W 1999 r. rozpoczęła swoją działalność Oficyna Wydawnicza Kucharski specjalizująca się w wydawnictwach z zakresu biografistyki polonijnej, emigracji, Polonii oraz w publikacjach, których autorami są przedstawiciele środowisk polonijnych (naukowcy, pisarze, poeci, artyści i zwykli ludzie piszący swoje niezwykłe biografie). Idea stworzenia wydawnictwa o takim charakterze powstała jeszcze w Paryżu w wyniku współpracy z profesorem Zbigniew Judyckim, założycielem Instytutu Biografistyki Polonijnej w Paryżu, a rozwinęła się dzięki współpracy z Archiwum Emigracji w Toruniu.

Od kilku lat oferta wydawnictw poszerzyła się o publikacje naukowe z zakresu historii Polski, historii sztuki, etnologii, kulturoznawstwa i innych dziedzin z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Nasza Oficyna znalazła się w 2019 r. na Liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie I (80 punktów). Wydawnictwo jest uprawnione do wydawania punktowanych, recenzowanych monografii naukowych. Posiadamy Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 45200. Kliknij tutaj aby uzyskać informacje dla autorów prac naukowych.

LOREM IPSUM

Każdy przekazany do druku materiał jest opracowywany od podstaw przez wyspecjalizowany i doświadczony zespół, który we współpracy z Autorem książki, kreuje szatę graficzną publikacji (m.in. projekt okładki, wybór i rozmieszczenie ilustracji), proponuje różne rozwiązania typograficzne, format, typ oprawy, dobór odpowiedniego do charakteru książki papieru, i co najważniejsze, pomaga w redagowaniu tekstu i zapewnia korektę. Po zakończeniu druku wydawnictwo zajmuje się reklamą, dystrybucją i sprzedażą książek.

Oprócz klasycznych wydań, Oficyna ma na swoim koncie książki do słuchania w zapisie audiobook, prezentacje multimedialne, anglojęzyczne wersje książek na płytach CD i w formie ebooków, wydania bibliofilskie oprawiane w płótno i ekoskórę, jak również ręczne oprawy introligatorskie. Do tej pory nakładem wydawnictwa ukazało się ponad 250 pozycji książkowych, w tym encyklopedia, słowniki biograficzne, publikacje naukowe i popularnonaukowe, wspomnienia, powieści, tomiki poezji, albumy malarstwa. Książki wydawane są nie tylko po polsku, ale również w jęz. francuskim, flamandzkim, fińskim, duńskim czy angielskim.

Niewątpliwie największe do tej pory osiągnięcie Oficyny Wydawniczej Kucharski stanowi wydanie 5-tomowej Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii (ponad 2500 stron, 3700 ilustracji i ok. 5000 haseł) pod redakcją prof. Kazimierza Dopierały. Jest to pierwsze i jedyne tego typu dzieło w literaturze polskiej i światowej. Obejmuje wszystkie skupiska emigracyjne i polonijne rozsiane po świecie. Dzieło w układzie alfabetycznym, w hasłach dotyczących instytucji, przeglądowych, biograficznych, geograficznych i terminologicznych próbuje oddać istotę emigracji i Polonii od jej początków do chwili obecnej. 

Oficyna Wydawnicza Kucharski obok działalności wydawniczej aktywnie uczestniczy w zjazdach, sympozjach i konferencjach poświęconych Polakom z zagranicy. Współpracowała i współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami polonijnymi na całym świecie, np. Archiwum Emigracji w Toruniu, Instytutem Biografistyki Polonijnej w Paryżu, Muzeum Polskim w Rapperswil w Szwajcarii, Biblioteką Polską (The Polish Library) w Londynie, Fundacją Rzymską im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej w Rzymie, Związkiem Polaków we Włoszech, Zjednoczeniem Polskim w Helsingforsie w Finlandii, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i in.

 

Nagrody Oficyny

2000 r. 

I Nagroda w Konkursie na Najbardziej Interesującą Publikację Salonu Książki Polonijnej w Brukseli.

2001 r.

Nagroda za najciekawszą publikację na II Salonie Książki Polonijnej w Brukseli.

2003 r. 

Nagroda Honorowa za upowszechnianie i dokumentowanie osiągnięć Polonii świata na IV Salonie Książki Polonijnej w Brukseli.

2005 r.

I-sza Nagroda w kategorii najciekawszych publikacji na VI salonie Książki Polonijnej w Wilnie.

2006 r. 

Dyplom Uznania dla Mirosława J. Kucharskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach nad Polonią i emigracją za lata 2003-2005 przyznana przez Kapitułę Wyróżnień Badań nad Polonią.

2006 r. 

Nominacja książki Szymona Bojki Z polskim rodowodem. Artyści polscy i amerykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczonych w latach 1900-1980 (z angielską wersją książki i filmem dokumentalnym ze spotkań z artystami na płycie DVD) do nagrody Najpiękniejsza Książka Roku 2006 w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

2008 r.

Wyróżnienie książki Piotra Kowalskiego Generał brygady Włodzimierz Ostoja-Zagórski (1882-1927). Biografia przez Kapitułę Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

2011 r.

Nagroda „Złoty Liść” na VIII Festiwalu Piosenki Retro za książkę Bogumiły Żongołłowicz z Australii Jego były czerwone maki.

2017 r.

Katarzyna Bzowska-Budd, autorka książki Mieszkam na Wyspie, została uhonorowana przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, Nagrodą im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę 2016 r. dla pisarza polskiego mieszkającego poza krajem.

2018 r.

Książka  Bogumiły Żongołłowicz  Konsul otrzymał wyróżnienie na Konkursie Historycznym organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

2019 r.

Książka Sylwii Kołos, Film biograficzny – gatunek progresywny : geneza, genologia, strategie narracyjne, była nominowana przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami do nagrody w kategorii „Najlepsza książka”.

2020 r.

14 listopada 2020 roku Jury jubileuszowego XV Festiwalu Losy Polaków przyznało naszej Oficynie “Nagrodę Specjalną” za 20-letnią pracę na rzecz Polonii i Polaków zagranicą.

Close Menu
×

Koszyk