Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Sklepu i zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią.
3. Sklep internetowy Oficyny Wydawniczej Kucharski działający pod adresem http://www.oficynamjk.com.pl prowadzony jest przez:
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Kucharski, ul. Piękna 2, 87-165 Wielka Nieszawka, NIP: 956-199-69-64
4. Siedziba Wydawnictwa mieści się ul. Piękna 2, 87-165 Wielka Nieszawka

Sklep i Klient
1. Sklep – sprzedaż internetowa prowadzona przez Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Kucharski za pośrednictwem strony internetowej http://www.oficynamjk.com.pl
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Kontakt ze Sklepem
1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kucharski@oficynamjk.com.pl lub zamowienia@oficynamjk.com.pl
2. Telefonicznie: tel. biuro 56 678 72 93, tel. kom. 605 368 908
3. Pisemnie na adres: Oficyna Wydawnicza Kucharski, ul. Piękna 2, 87-165 Wielka Nieszawka

Zasady zakupu w Sklepie
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu. Informacje
o produktach i cenach Sklep zamieszcza na stronie www.oficynamjk.com.pl
2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie
i listownie.
3. Do dokonywania zakupów w Sklepie nie jest wymagane zalogowanie na stronie.
4. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności „przy odbiorze” stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT, lub wysyłamy na adres mailowy Klienta, mając na uwadze ochronę środowiska.
7. Sklep realizuje zamówienia zgodnie z kolejnością ich otrzymywania.
8. Zamówienia realizowane są zgodnie z informacjami podanymi przy poszczególnych produktach i tylko w dni robocze. Zamówienia są wysyłane zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez firmę kurierską.
9. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą mailową kucharski@oficynamjk.com.pl lub zamowienia@oficynamjk.com.pl
10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

Formy płatności
1. Dostępne są następujące formy płatności:
przelew bankowy, karta kredytowa, płatnicza (realizowana przez PayU), płatne przy odbiorze „za pobraniem”.
2. W przypadku płatności przelewem oraz kartą kredytową płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w którym podane zostaną całkowite koszty zakupu (wartość zamówionych książek plus koszt wysyłki).
3. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na konto:
Oficyna Wydawnicza Kucharski
Bank Millennium, Rynek Nowomiejski 21, 87-100 Toruń
63 1160 2202 0000 0000 9412 9246
Międzynarodowe kody bankowe dla osób płacących z zagranicy:
kod SWIFT: BIGBPLPW
kod IBAN: PL63 1160 2202 0000 0000 9412 9246

Zwrot produktu
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od umowy powinien na swój koszt odesłać produkt z dowodem zakupu na adres Sklepu: Oficyna Wydawnicza Kucharski, ul. Piękna 2, 87-165 Wielka Nieszawka.
2. Zwracany produkt musi być kompletny i w stanie niezmienionym.
3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: dostarczeniu treści cyfrowych książki w formie e-book, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Zwrot należności
1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta,
w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż
w terminie 14 dni.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Reklamacja
1. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z ze Sklepem mailowo. Sklep
w ciągu 5 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu wraz
z dowodem zakupu.
3. Koszt wysyłki reklamacji ponosi klient. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych na koszt Sklepu.
5. W przypadku braku możliwości wymiany produktu Klient ma prawo odstąpić
od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany produkt w terminie do 14 dni roboczych.
6. Adres do zwrotów i reklamacji: Oficyna Wydawnicza Kucharski, ul. Piękna 2,
87-165 Wielka Nieszawka.

Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp
do nich osób trzecich. Zobacz zakładka: Polityka prywatności.
3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  04.12.2019 r. do odwołania.

Close Menu
×

Koszyk