Wybierz:

ARTYŚCI ANDERSA continuita e novita (e-book)

35.00

ARTYŚCI ANDERSA continuita e novita (e-book)

Wydanie I

Jan Wiktor Sienkiewicz

Rok wyd. 2013

Format 16,6 x 23,8 cm, oprawa twarda, 534 str., ponad 100 kolorowych ilustracji

ISBN: 897-83-89376-97-8

Wersja e-book

35.00

OPIS

Ta wyjątkowa i od dawna oczekiwana książka jest dziełem Jana Wiktora Sienkiewicza, badacza który od 1989 roku jako jedyny w Polsce konsekwentnie zajmuje się polską sztuką na emigracji. Na swoim koncie ma on monografie polskich artystów z powojennego Londynu, takich jak: Mariana Bohusza-Szyszki (Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, 1995), Wojciecha Falkowskiego (Wojciech Falkowski. Painting, 2005), Halimy Nałęcz (Halima Nałecz, 2007) i Ryszarda Demela (Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła, 2010) oraz zbiór studiów pt. Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989 (2012), które stanowią jedyne na gruncie polskim opracowania poświęcone sztuce polskiej w Wielkiej Brytanii.

Polska sztuka na emigracji to ciągle obszar badawczy daleko jeszcze niewyczerpany. Trzeba mieć nadzieję, iż zjawiska artystyczne, sylwetki twórcze oraz konteksty historyczno-polityczne związane ze sztuką polską powstałą poza krajem od wybuchu drugiej wojny światowej (a z nimi ściśle powiązane uwarunkowania ekonomiczne i socjologiczne wpływające na rozwój sztuki) staną się tematem kolejnych badań i publikacji. Wówczas dopiero, na bazie takich opracowań, będzie można uzupełnić dzieje XX-wiecznej historii sztuki polskiej o powojenną plastykę i ocenić jej znaczenie w panoramie polskiej, a ostatecznie europejskiej i światowej kultury XX w.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Kazimierza Olszewskiego

* * *

Książka Jana Wiktora Sienkiewicza Artyści Andersa. Continuita e novita jest wypełnieniem luki, a jednocześnie rodzajem klamry zamykającej do niedawna nierozpoznany kolejny obszar zagadnień związanych z XX-wieczną polską plastyką powstałą poza granicami Polski. (…) Z Andersem przewinęła się fala w większości zapomnianych i nierozpoznanych do niedawna (a wyprowadzonych przez autora recenzowanej książki z cienia) w polskiej historii sztuki artystów, którzy – niezależnie od wojskowych rygorów oraz nienaturalnych dla twórczości plastycznej warunków i okoliczności, w szeregach 2 Korpusu – znaleźli warunki rozwojowe w postaci organizacji wystaw, pomocy materialnej, grup i stowarzyszeń artystycznych, a nawet samodzielnych szkół malarskich i indywidualnych pracowni artystycznych. Opracowanie obejmuje ramy czasowe od wyjścia Polskich Sił Zbrojnych (zwanych Armią Andersa) w 1942 r. z terenów ówczesnego ZSRR aż po rok 1949, w którym to (po wcześniejszym rozwiązaniu, w lipcu 1948 r., Polskiego Komitetu Przysposobienia i Rozmieszczenia) zakończyła się rzeczywista opieka generała Władysława Andersa nad uratowanymi polskimi żołnierzami-artystami, i w którym to roku mieszkający na Wyspach Brytyjskich polscy malarze powołali do życia w Londynie awangardową grupę artystyczną pod nazwą Grupa 49.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Malinowskiego

* * *

Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, prof. dr hab. Kieruje Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą artystyczną w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej a szczególnie polską sztuką i polskim życiem artystycznym na emigracji po 1939 roku. Od 1989 roku prowadzi szczegółowe studia nad plastyką malarzy, rzeźbiarzy i grafików tak zwanego polskiego Londynu, a także innych środowisk i skupisk artystów polskich w Wielkiej Brytanii. Autor ponad 140 publikacji, w tym 21 książek (10 własnych i 11 współredagowanych): Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991; Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997; Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin-Londyn 2003; Hospicja Nadziei-Hospices of Hope (współred.), Warszawa-Londyn 2004; Wojciech Falkowski. Malarstwo. Painting, Lublin 2005; Turystyka jako dialog kultur (współred.), Warszawa 2005; Bariery kulturowe w turystyce (współred.), Warszawa 2007; Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007 (wyd. w j. polskim i angielskim); Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce (współred.), Warszawa 2008; Człowiek w podróży (współred.), Warszawa 2009; Węgrów i ziemia liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna (współred.), Warszawa 2009; Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła, Toruń 2010; Labor Omnia Vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków (współred.), Warszawa 2010; Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, (współred.), Warszawa 2011; Baśń w terapii i wychowaniu, (współred.), Warszawa 2012; Aksjologia podróży, (współred.), Warszawa 2012; Bluj. Przestrzeń i figura, Wilno 2012; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2012.

SPRAWDŹ TAKŻE INNE KSIĄŻKI Z TEJ KATEGORII

Close Menu
×

Koszyk