Wybierz:

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD POLAKAMI WE FRANCJI 1941 - 1944

54.00

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD POLAKAMI WE FRANCJI 1941 - 1944

Anna Pachowicz

Format 16,8 x 23,8 cm, 494 str.

ISBN: 978-83-89376-96-1

54.00

OPIS

Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji (TOPF) – Groupement d’Assistance aux Polonais en France (GAPF) to instytucja opiekuńcza działająca na terenie Francji w okresie od dnia 1 września 1941 r. do likwidacji w dniu 1 maja 1944 r.

Funkcję Prezesa TOPF pełnił najpierw Zygmunt Lubicz-Zaleski do dnia aresztowania 19 marca 1943 r., a następnie Józef Jakubowski. Prawną siedzibą TOPF był Lyon, jednak w rzeczywistości władze TOPF przebywały w Romans (Drôme) od dnia 1 września do 31 grudnia 1941 r., a później pod Grenoble w miejscowości La Tronche (Isere).

Głównym zadaniem TOPF – ujętym w statucie zatwierdzonym przez francuskiego Ministra Spraw Wewnętrznych dekretem z dnia 17 sierpnia 1941 r. – było zapewnienie pomocy materialnej, intelektualnej i moralnej Polakom, którzy znaleźli się na terenie całego państwa francuskiego.

TOPF udzielało pomocy w formie tzw. opieki otwartej lub zamkniętej. Starało się wspierać obywateli polskich w taki sposób, aby każdemu, bez względu na pochodzenie, wyznanie, wykształcenie, wykonywany zawód, zapewnić możliwość przeżycia wojny, choćby w najskromniejszych warunkach.

* * *

(…) monografia dr Anny Pachowicz Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji 1941-1944 (.) stanowi istotny wkład w poznanie losów Polonii i polskiego wychodźstwa okresu II wojny światowej (…). Pojawienie się publikacji książkowej pod tym tytułem będzie miało wręcz nowatorski charakter, gdyż trudno doszukać się w polskiej historiografii szerszego opracowania problematyki związanej z polską emigracją do Francji.

(…) monografia Pani dr Anny Pachowicz będzie w sposób doskonały uzupełniać stan wiedzy o polskim wychodźstwie podczas II wojny światowej. Została napisana z dużym znawstwem podjętej problematyki i przy godnej podziwu drobiazgowości i precyzji docierania do mniej znanych ogółowi czytelników faktów. Istotnym uzupełnieniem rozważań Autorki są liczne (…) zestawienia statystyczne. Umożliwiają one zapoznanie się z danymi liczbowymi oraz informacjami odnoszącymi się do umiejscowienia działalności TOPF. Gorąco polecam lekturę opracowania Anny Pachowicz każdej osobie, zainteresowanej polskimi losami w latach 1939-1945.

Fragment recenzji dr. hab. Piotra Mikietyńskiego

SPRAWDŹ TAKŻE INNE KSIĄŻKI Z TEJ KATEGORII

Close Menu
×

Koszyk