Wybierz:

SUKCES EMIGRANTA. Włodzimierz Drzewieniecki i jego Fundacja

39.00

SUKCES EMIGRANTA. Włodzimierz Drzewieniecki i jego Fundacja

Krystyna E. Semen

Rok wyd. 2003

Format 13,5 x 21,5 cm, 144 str., 12 fotografii

ISBN: 83-916154-8-0

39.00

OPIS

Opracowanie stanowi kompletną monografię Włodzimierza Drzewienieckiego, profesora historii i założyciela Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo. Praca dzieli się na cztery główne rozdziały. Po części poświęconej ukształtowaniu Polonii w Buffalo po II wojnie światowej, zostaje omówiona działalność powstałej tam Polskiej Fundacji Kulturalnej. Kolejne części to biogram Włodzimierza Mariana Drzewienieckiego i charakterystyka twórczości popularyzatorskiej jego autorstwa.

Przy okazji omawiania społeczności polskiej w Buffalo zostały podjęte następujące kwestie: tło polityczno-społeczne i przyczyny emigracji do Stanów Zjednoczonych, prasa polonijna, oświata i kultura, biblioteki oraz działacze polonijni w Buffalo. Pracę uzupełniają dwa aneksy – inwentarz archiwum oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa.

Publikacja może być pomocna osobom zajmującym się zagadnieniami kultury emigracyjnej lub bibliotekoznawstwem i prasoznawstwem polonijnym.

SPRAWDŹ TAKŻE INNE KSIĄŻKI Z TEJ KATEGORII

Close Menu
×

Koszyk