Wybierz:

*ORGANIZACJE POLONIJNE WE FRANCJI W DEPARTAMENTACH NORD I PAS-DE-CALAIS. 100 LAT

80.00

*ORGANIZACJE POLONIJNE WE FRANCJI W DEPARTAMENTACH NORD I PAS-DE-CALAIS. 100 LAT

Mirosław Jacek Kucharski

Rok wyd. 2023

Format 16 x 24 cm, oprawa twarda, 432 str., 120 czarno-białych i kolorowych fotografii.

ISBN 9788364232688

80.00

OPIS

Koniec XIX w. i początek XX w. cechowały się nową formą emigracji z ziem polskich – masową emigracją zarobkową, której kulminacja miała miejsce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym czasie do Francji wyjechało z powodu ubóstwa ok. 622 000 prostych ludzi, rolników i robotników. Na północ Francji trafiło 207 000 osób. Właśnie tej konkretnej grupie polskich emigrantów i kolejnych generacji, w zagłębiu górniczym w departamentach Nord i Pas-de-Calais, ściśle określonej czasowo, terytorialnie, historycznie i kulturo poświęcona jest niniejsza książka. Owa emigracyjna zbiorowość została omówiona przez pryzmat społecznych organizacji powstałych na emigracji, które miały różny charakter i spełniały wielorakie funkcje. Podmiotem rozważań były stowarzyszenia polonijne o charakterze religijnym, koordynującym , społeczno-kulturalnym, oświatowym, folklorystycznym i sportowym, jak również ich działacze i liderzy. Starałem się spojrzeć na problem Polonii poprzez jej organizacje z szerszej perspektywy, analizując proces ciągłości, mechanizmy przeobrażeń na tle kontekstu historycznego oraz wkład Polonii z departamentów Nord i Pas- de-Calais do kultury regionu. Współczesny obraz społeczności  polskiego pochodzenia na północy Francji jest rezultatem dynamicznych przeobrażeń politycznych i społeczno-kulturowych w ciągu ostatnich 100 lat, których geneza sięga początku XX w. Książka jest efektem wieloletnich badań terenowych, archiwalnych i źródłowych.

 

Spis treści  

  Wprowadzenie

 1. Terminologia
 2. Cezury czasowe i ramy terytorialne
 3. Podział organizacji

 

Rozdział 1.  Kontekst historyczny, polityczny i gospodarczy w zarysie

 

 1. Dekada 1908-1918
 2. Dwie dekady 1919-1939

2.1. Westfalcy

2.2. Strajk 1934 roku

2.3. Geneza i struktury organizacji

 1. II wojna światowa i trudne lata 1944-1950

3.1. Trudne lata 1944-1950

3.2. Reemigracja

 1. Lata 50., 60.,70. i 80.
 2. Po 1989 roku

 

Rozdział 2.  Organizacje religijne

 1. Życie religijne
 2. Polska Misja Katolicka we Francji i Misjonarze Oblaci

2.1. Polska Misja Katolicka we Francji (PMK)

2.2. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

 1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (KSMP)
 2. Polskie Zjednoczenie Katolickie we Francji (PZK)
 3. Towarzystwa Mężów Katolickich, Bractwa Żywego Różańca i chóry kościelne

5.1. Towarzystwa Mężów Katolickich

5.2. Bractwa Żywego Różańca

5.3. Chóry kościelne

 

Rozdział 3. Chóry, zespoły muzyczne i folklorystyczne

 1. Chóry kościelne i świeckie
 2. Orkiestry i zespoły muzyczne
 3. Zespoły folklorystyczne

 

Rozdział 4.  Organizacje sportowe

 1. Piłka nożna
 2. Kolarstwo, lekka atletyka i inne dyscypliny
 3. Bractwa Kurkowe

4.Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” i Związki Strzeleckie

4.1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

4.2. Związek Strzelecki

 

Rozdział 5.  Organizacje koordynujące, społeczne i kulturalno-oświatowe

 1. Komitety i rady, zjednoczenia i związki
 2. Kongres Polonii Francuskiej (KPF)
 3. Nowe formy stowarzyszeń po 1966 roku
 4. Stowarzyszenia społeczne, kulturalno-oświatowe i naukowe

4.1. Stowarzyszenia społeczne

4.2. Stowarzyszenia kulturalno-oświatowe

4.3. Stowarzyszenia naukowe

 

Zakończenie

SPRAWDŹ TAKŻE INNE KSIĄŻKI Z TEJ KATEGORII

Close Menu
×

Koszyk